www.scb.se  
Hitta rätt: A-Ö Sök på www.scb.se

Ingångssida till söktjänster för SNI

Från 1 januari 2008 gäller nya näringsgrensindelningar för alla företag. Du kan läsa mer om övergången till SNI 2007  här »

SNI 2007
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI 2007 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210).

SNI 2002
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.1.1. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI 2002 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2003 (av Skattemyndigheten från 021216).

På SCB:s hemsida finns information om vårt företagsregister. I det finns alla företag i Sverige som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet, oavsett om de tillhör den privata eller den offentliga sektorn. Registret innehåller adresser, branscher, antal anställda och mycket annat vilket är uppgifter som du också har möjlighet att ta del av! 
Klicka in för att läsa mer på SCB:s Företagsregister »

 

Ingångssida till söktjänster för SNI
 
Söktjänst för SNI 2007 »
Söktjänst för SNI 2002 »